Organisatie

Organisatie 

Ophaaldienst

De Kringloopwinkel beschikt over een eigen ophaaldienst. Ophalen is mogelijk van maandag t/m donderdag. U kunt hiervoor telefonisch of in de winkel een afspraak maken. Ook als u twijfelt of u spullen naar de Kringloopwinkel kunt brengen, kunt u tijdens openingstijden bellen. Het telefoon- nummer is: 

0184 421189. Liever niet mailen!

Werkwijze

Verkoopbare goederen kunnen tijdens de openingstijden van de winkel worden ingeleverd bij de Kringloopwinkel. Ze kunnen ook bij u thuis worden opgehaald. In de winkel worden deze goederen dan weer verkocht door de vrijwilligers die werken bij de Kringloopwinkel. De door u gekochte spullen kunnen ook tegen betaling bij u thuis worden bezorgd. Met de opbrengst van de verkoop worden goede doelen gesteund.

Vrijwilligers

In de winkel werken volgens een vast rooster ongeveer 35 vrijwilligers. Zij besteden belangeloos een deel van hun tijd aan een maatschappelijk waardevol doel.

Goede doelen

Een groot deel van de opbrengst wordt besteed aan goede doelen. De vrijwilligers, leden van verenigingen en stichtingen en anderen kunnen projecten aandragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen aan de hand van de statuten, waarna de vrijwilligers mee mogen stemmen of een aanvraag gehonoreerd wordt. De opbrengst van de winkel moet, volgens de statuten, voor het grootste deel gaan naar projecten met een milieu doel.

Partners

De Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht is opgericht op 27 februari 1990. Binnen de stichting participeren:


- de Kringloopwinkel,

- de Werkgroep Solar Cookers,

- het Opslagdepot Oost Europa

- de Werkgroep Derde Merwedehaven

  Sliedrecht.

Doelstelling

Het doel van de kringloopwinkel is het bevorderen van een schoner milieu, het tegengaan van verspilling van waardevolle grondstoffen en bestrijding van het afvalprobleem. In het scheiden van afval en hergebruik van consumptiegoederen speelt de kringloopwinkel een belangrijke rol. Veel spullen krijgen een nieuwe eigenaar. De goederen worden tegen gunstige prijzen aangeboden.